O mnie

Jestem doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesorem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej i kierownikiem Zakładu Socjologii Edukacji, badaczem w dziedzinie edukacji, społeczeństwa i kultury, stypendystą amerykańskiej Parrish Foundation. Prowadzę wykłady, konwersatoria i seminaria z wprowadzenia do socjologii, socjologii edukacji, współczesnych problemów socjologii, metodologii badań społecznych i pedagogicznych. Jestem autorem publikacji w zakresie kultury popularnej oraz metodologii badań. Od 2009 roku kierowałem ponad 40 projektami badawczymi, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi. Jestem autorem recenzji raportów z wyników badań, m in. dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Instytutu Spraw Publicznych i Rady Monitoringu Społecznego, członkiem Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz opiniodawcą Dziennika Gazety Prawnej w dziale „Społeczeństwo”.

Od lat zajmuje się wpływem technologii cyfrowych na społeczeństwo, w szczególności na socjalizację i edukację młodych ludzi. W moich szkoleniach wzięło udział już ponad 1500 osób, w szczególności nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz pracowników instytucji pomocowych. Prowadzę także wykłady dla rodziców oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą.
W chwili obecnej pracuję nad kolejnym projektem badawczym, dotyczącym wpływu technologii cyfrowych na relacje pomiędzy rodzicami a ich dziećmi.

Prywatnie jestem ojcem dwóch synów, co jest dla mnie niezwykle ważne, także z punktu widzenia naukowego. Dzięki nim mogę bezpośrednio obserwować ich zachowania w kontakcie z urządzeniami cyfrowymi oraz sprawdzać nowe metody oddziaływań wychowawczych.

Szkolenia

Prowadzę szkolenia otwarte, zamawiane (rady pedagogiczne, instytucje, firmy) oraz wykłady dotyczące problematyki wpływu nowoczesnych technologii na przemiany społeczne w wielu aspektach  naszego codziennego funkcjonowania, od socjalizacji i edukacji młodego pokolenia, przez rodzicielstwo, po komunikowanie się, pracę zawodową czy formy spędzania czasu wolnego.

Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży

Szkolenie skierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców. Zaświadczenia zgodne z MEN

Rodzicielstwo w dobie cyfryzacji świata

Szkolenie skierowane do rodziców i opiekunów

Technoholizm w rodzinach problemowych

Szkolenie skierowane do pracowników instytucji pomocowych. Zaświadczenia zgodne z MEN

Opinie

Kontakt

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard

ul. Surzyńskich 2 63-000 Środa Wielkopolska

+48 660 477 015

[email protected]